Przekleństwo Rycerskie -

"Unia Jego Mać!"

Słowianie

Bractwo Rycerskie Zamku Bolków

Kpt. Andrzej Kościuk "Efendi" - Namiestnik Bractw Rycerskich

Rycerze i damy z polskich bractw rycerskich przez cały rok uczestniczą w festynach średniowiecznych, turniejach i biesiadach rycerskich w całej Europie. Można śmiało wymienić kilka tysięcy imprez. Do najważniejszych przedsięwzięć zagranicznych na pewno można zaliczyć udział w białoruskich turniejach w Nowogródku i Nieświeżu, na austriackich, czeskich i niemieckich zamkach oraz pokazy w Chicago. Gościli już na kilkudziesięciu polskich zamkach, w imprezach koczowniczych w łódzkich lasach oraz w wielu turniejach plenerowych organizowanych przez zaprzyjaźnione bractwa.

Polskie bractwa miały okazję uczestniczyć już w najbardziej spektakularnych inscenizacjach bitew średniowiecznych. Co roku walczą na grunwaldzkich polach podczas „Dni Grunwaldu” - największego przedsięwzięcia rycerskiego w Polsce. Co roku, przez niecały tydzień mieszkają tam w historycznym obozowisku.


Warto wymienić Opolskie Bractwo Rycerskie, które dzięki sumiennej pracy członków tego zrzeszenia z namiestnikiem Andrzejem Kościukiem na czele, stanowi pokaźne miejsce na liście europejskich bractw rycerskich. Jest bardzo cenione we współczesnym ruchu rycerskim i chętnie zapraszane na najbardziej prestiżowe europejskie imprezy. Niestety, ze względu na brak czasu i dużą liczbę zaproszeń opolanie nie są w stanie uczestniczyć we wszystkich turniejach, w sezonie letnim jeżdżąc co weekend na inną imprezę rycerską.

Dla wielu uczestników Bractwo Rycerskie staje się pasją życiową

Zamek Czocha

   Satyra Rycerska

​​​​Bractwo rycerskie to współczesne stowarzyszenie, gdzie kobiety i mężczyźni w ramach rekonstrukcji historycznej, zajmują się odwzorowywaniem zwyczajów, oraz realiów średniowiecza. W Polsce tworzą one tak zwany Ruch rycerski, liczony na kilkaset tysięcy członków i sympatyków. Poprzez stroje, broń, pancerze oraz wszelkiego rodzaju inne elementy ubioru i wyposażenia obejmującego właściwie każdą dziedzinę życia, stwarzają żywe skanseny. Organizują turnieje oraz konwenty, a także inscenizują wydarzenia historyczne (np. bitwa pod Grunwaldem, oblężenie Malborka). Niektóre bractwa prowadzą również działalność dydaktyczną np. w szkołach. Wiele spośród prezentowanych przez nich rekwizytów wykonują samodzielnie. Są wśród nich artyści; rzeźbiarze, malarze, muzycy, kowale, płatnerze, zielarze.


Bractwa są w zdecydowanej większości przypadków organizacjami hierarchicznymi, gdzie obowiązuje zasada starszeństwa (zarówno wiekiem, jak i czasem spędzonym nad tą formą działalności). Stopnie hierarchii są często zapożyczone z historycznych stopni wojskowych i funkcji pełnionych w chorągwi i na dworze. Istnieją bractwa o dużej dowolności naboru nowych członków, podczas których ubiegający się o członkostwo, często musi wykazać swoje zaangażowanie, wiedzę historyczną, sprawność fizyczną, a nawet potwierdzić swoją dobrą opinię w aspekcie obyczajowym i moralnym. Członkowie danego bractwa są powiązani relacjami koleżeństwa, lojalności i przyjaźni (co nie przeszkadza umiarkowanej rywalizacji na polu sprawności fizycznej, w zakresie władania bronią). Częstym zjawiskiem jest wstępowanie w związki małżeńskie par, które poznały się w bractwie; odnotowane są przypadki zaślubin utrzymanych (po uprzedniej zgodzie odpowiednich władz kościelnych) z zachowaniem przedsoborowego ceremoniału typowego dla epoki, z którą związane jest dane bractwo.

Kontynuatorzy

Rycerskich Tradycji

Hołd - tuski

Działalność w bractwach jest w większości przypadków hobbystyczna, ale coraz częściej uczestnicy i aktywiści ruchu rycerskiego wiążą swoje życie zawodowe z rekonstrukcją historyczną – np. zarządzający bractwem zajmują się organizacją imprez i wydarzeń komercyjnych, artyści i rzemieślnicy posiadający współczesne warsztaty wykonują zawodowo elementy uzbrojenia i ozdoby, absolwenci wydziałów historycznych wyszukują cenne dla spektakli i funkcjonowania bractwa informacje, krawcy zawodowo szyją i sprzedają stroje stylizowane na dawne wieki, absolwenci szkół gastronomicznych zajmują się przygotowywaniem potraw pasujących do odtwarzanej epoki, itd. Dzięki temu przygotowaniu bractwa często są zatrudniane również do pomocy w przemyśle filmowym i rozrywkowym. W Polsce działa kilkadziesiąt bractw rycerskich, które są osobnymi podmiotami tworzącymi współczesny, niezależny ruch młodzieżowy oparty na szlachetnych zasadach i manierach dawnych elit patriotycznych. Większość bractw spotyka się każdego roku pod Grunwaldem z okazji historycznej bitwy Słowian z Zakonem Krzyżackim, podczas której (15 lipca 1410 roku) Słowianie rozgromili wojska Watykanu. Namiestnik bractw rycerskich kpt. Andrzej Kościuk w 600-tną rocznicę pamiętnej bitwy podczas uroczystego otwarcia Centrum Kultury w USA, założył Bractwo Rycerskie w Chicago, którego większość członków aktywnie działa w Medieval Time przy 2001 N Roselle Rd, Schaumburg, IL 60195
(kliknij tutaj) i w Renaissance Faire & Festival (kliknij tutaj)   więcej informacji kliknij tutaj) na terenie całej Ameryki północnej.

Bractwa Rycerskie

Bractwa Rycerskie

Bractwo Rycerskie Zamku Bolków